Upozornění

Nedostavení se k ultrazvukovému vyšetření bez omluvy

Prosím o dodržování termínu ultrazvukového vyšetření popř. o jeho včasné odvolání.

/Na vyšetření čekají další pacienti, kterým můžeme nabídnout Váš termín./

Nedostavení se k objednanému ultrazvukovému vyšetření bez omluvy, považujeme za bezohledné chování vůči ostatním pacientům ambulance a současně budeme účtovat sankci ve výši 1000 Kč, jako kompenzaci času personálu a nevyužití přístroje, popř. budeme zvažovat ukončení léčby na naši ambulanci pro rozdílnost názoru na diagnostiku a terapii mezi pacientem a lékařem.

V nezbytných případech omluvu proveďte telefonicky na čísle 596 747 757.

Nedostavení se k vyšetření, obstřiku či aplikaci infuze bez omluvy

Pokud se nedostavíte k vyšetření, obstřiku či aplikaci infuze v určeném termínu bez omluvy, budeme tento Váš postup považovat za vyjádření rozdílného názoru na diagnostiku a léčbu a nemůžeme Vás tedy efektivně léčit. Proto Vám bude vydán výpis z karty a musíte si najít jinou neurologickou ambulanci, která Vám bude názorově bližší.

Současné takové Vaše jednání považujeme za velmi neohleduplné, jelikož se prodlužují čekací termíny ošetření na naši ambulanci a někdy z kapacitních důvodů musíme odmítnout pacienty s akutními potížemi, kteří by mohli využít termín, na který Vy se bez omluvy nedostavíte.

V Ostravě dne 1.9.2016

MUDr. Radim Chutný